Društvo Interisti

Občni zbor 2017

Vabilo

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujem redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v nedeljo 14.5.2017 s pričetkom ob 12. uri, v prostorih picerije Svetilnik v Ljubljani (Železna cesta 12).

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora

3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2016/17

4. Izvolitev organov društva za sezono 2017/18

5. Sprejem programa dela za sezono 2017/18

6. Določitev višine članarine za sezono 2017/18

 

Logatec,  21.4.2017

Predsednik, Gašper Hodnik