Društvo Interisti

Vabilo na občni zbor 2019

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujem redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v petek 7. 6. 2019 s pričetkom ob 19. uri, v prostorih picerije Svetilnik v Ljubljani (Železna cesta 12).

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora
3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2019/19
4. Izvolitev organov društva za sezono 2019/20
5. Sprejem programa dela za sezono 2019/20
6. Določitev višine članarine za sezono 2019/20
7. Razno

Celotno vabilo si lahko preberete tukaj