Društvo Interisti

Vabilo na občni zbor 2020

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujemo redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v petek, 21. 8. 2020 s pričetkom ob 20. uri, v prostorih picerije Svetilnik v Ljubljani (Železna cesta 12).

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora
3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2019/20
4. Izvolitev organov društva za sezono 2020/21
5. Sprejem programa dela za sezono 2020/21
6. Določitev višine članarine za sezono 2020/21
7. Razno, ogled tekme Inter-Sevilla

Celotno vabilo si lahko preberete tukaj.