Društvo Interisti

Vabilo na občni zbor 2022

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujemo redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v petek, 22. julija 2022 s pričetkom ob 19. uri v virtualni obliki preko aplikacije Microsoft Teams.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora
3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2021/22
4. Izvolitev organov društva za sezono 2022/23
5. Sprejem programa dela za sezono 2022/23
6. Določitev višine članarine za sezono 2022/23
7. Razno

Vsi člani društva, ki bodo udeležbo na občnem zboru potrdili na info@interisti.si najkasneje do srede, 20. 7. 2022, bodo na svoj e-poštni naslov dobili povezavo, s katero bodo vstopili na občni zbor.

Celotno vabilo si lahko preberete tukaj.