Društvo Interisti

Vabilo na občni zbor 2023

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujemo redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v petek, 21. julija 2023 s pričetkom ob 19. uri v virtualni obliki preko aplikacije Microsoft Teams.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora
3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2022/23
4. Izvolitev organov društva za sezono 2023/24
5. Sprejem programa dela za sezono 2023/24
6. Določitev višine članarine za sezono 2023/24
7. Razno

Vsi člani društva, ki bodo udeležbo na občnem zboru potrdili na info@interisti.si najkasneje do srede, 19. 7. 2023, bodo na svoj e-poštni naslov dobili povezavo, s katero bodo vstopili na občni zbor.

Celotno vabilo si lahko preberete tukaj.