Društvo Interisti

Vabilo na občni zbor 2024

Na podlagi 15. člena Statuta društva sklicujemo redni letni občni zbor društva Interisti SI, ki bo v nedeljo, 12. maja 2024 s pričetkom ob 19. uri v baru Svetilnik na Železni cesti 12 v Ljubljani.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Oblikovanje delovnih teles občnega zbora
3. Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2023/24
4. Izvolitev organov društva za sezono 2024/25
5. Sprejem programa dela za sezono 2024/25
6. Določitev višine članarine za sezono 2024/25
7. Razno

Vse člane društva, ki se imajo namen občnega zbora udeležiti, prosimo, da svojo udeležbo sporočijo na info@interisti.si najkasneje do četrtka, 9. maja 2024.

Celotno vabilo si lahko preberete tukaj.